Související

Bezpečnost inrathékálního podání mezenchymálních kmenových buněk z Whartova rosolu u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou

Bezpečnost inrathékálního podání mezenchymálních kmenových buněk z Whartova rosolu u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou

Amyotrofická laterální skleróza je závažné onemocnění, které vede k invaliditě a smrti. Doba přežití od zjištění diagnózy se udává 37‒49 měsíců. V současné době neexistuje žádná léčba. Nemoc postihuje centrální i periferní motoneurony.

Pokusy na zvířatech prokázaly, že mezenchymální kmenové buňky ochraňují neurony a snižují zánět, navíc zvyšují expresi faktorů podporujících tvorbu neuronů. V této studii se zatím hodnotila bezpečnost podání mezenchymálních kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou. Využily se kmenové buňky získané z Whartonova rosolu. Do studie se zapojilo 43 pacientů (16 žen a 27 mužů), studie probíhala v Polsku.

Kmenové buňky byly podány intrathékálně do oblasti lumbální, thorakální a cervikální, dle symptomů, které pacienti vykazovali.

U pacientů nedošlo k žádným nežádoucím reakcím na podanou léčbu, a to ani v době hospitalizace, ani po propuštění do domácího léčení. Pouze u jednoho pacienta se vyskytly bolesti hlavy související s léčbou kmenovými buňkami. Bolest nebyla závažná a odezněla. Po druhém podání buněk se neobjevila nežádoucí reakce u žádného pacienta. Pouze mírné obtíže v místě vpichu u pacientů, jimž byly buňky aplikovány do lumbální oblasti.

Díky těmto výsledkům se prokázala bezpečnost a je možné provést další část studie, která by se již zaměřila také na účinnost.

Zdroj: Neural Regeneration Research