Další aktuality

Bezpečnost a využitelnost umbilikálních mezenchymálních kmenových buněk v léčbě pacientů s COVID-19 pneumonií

Bezpečnost a využitelnost umbilikálních mezenchymálních kmenových buněk v léčbě pacientů s COVID-19 pneumonií

Existuje již několik studií, které přinesly výsledky léčby pacientů s COVID-19 pneumonií. V tomto případě autoři využili umbilikální kmenové buňky (UC-MSC) u kriticky nemocných pacientů. Do studie bylo zařazeno 16 pacientů. Ke standardní léčbě jim byly podány také UC-MSC. Hodnotily se index oxygenace, zánětlivé biomarkery, zobrazovací vyšetření, počet lymfocytů 7., 14. a 28. den po aplikaci. U žádného z pacientů nedošlo k nežádoucí reakci na aplikaci UC-MSC. Po transplantaci se upravila oxygenace. Mortalita pacientů byla 6,25 %, přičemž v podobných případech u takto nemocných pacientů se pohybuje kolem 45,5 %. Sledované cytokiny zahrnovaly IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, INF gama a TNF alfa. U pacientů s COVID-19 pneumonií jsou vysoké hodnoty prozánětlivých cytokinů, díky UC-MSC došlo ke snížení jejich produkce a hodnoty se dostaly k normě. UC-MSC tedy působí protizánětlivě a mírní cytokinovou bouři. Po aplikaci UC-MSC také došlo k navýšení T lymfocytů (a to jak CD4+, tak CD8+) a NK buněk, jejichž počty u pacientů s COVID-19 klesají. Radiologický nález se také zlepšil, došlo ke zmírnění zánětu. Jedná se sice o malou studii, ale přesto je možné předpokládat, že UC-MSC mají potenciál zlepšit stav pacientů s COVID-19 pneumonií v kritickém stavu.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpr.12947?elqTrackId=a7ca760752c94a178439026833f4fc57&elq=f64ffc4b939446c79d09b4ed1a980be2&elqaid=30149&elqat=1&elqCampaignId=10598