Další aktuality

Bezpečnost a účinnost kmenových buněk z Whartonova rosolu u pacientů s poraněním mozku

Bezpečnost a účinnost kmenových buněk z Whartonova rosolu u pacientů s poraněním mozku

Traumatické poranění mozku, např. při pádech nebo automobilových nehodách, je spojené s narušením mozkových funkcí, což se může projevit poruchami paměti a sníženou schopností se soustředit a učit, emoční nestabilitou, ale také narušením pohyblivosti, stažením svalů (spasticitou) atd. Účinná léčba poškozeného mozku zatím neexistuje. V této studii autoři zjišťovali, zda je možné lidem s poraněním mozku pomoci podáním kmenových buněk. Do studie bylo zařazeno šest pacientů s poraněním mozku, kterým byly aplikovány mezenchymální kmenové buňky z Whartonova rosolu, který je součástí pupečníku. Buňky byly podány v šesti dávkách, a to intratékálně, do prostoru mezi mozkové blány, nitrožilně a nitrosvalově.

U pacientů se objevily pouze mírné komplikace, které rychle odezněly. Jednalo se hlavně o mírné zvýšení teploty, bolesti hlavy a svalů po nitrosvalovém podání kmenových buněk. U všech pacientů došlo ke zlepšení funkce mozku, jeho kognitivních funkcí, zmírnila se také svalová spasticita, zlepšila se svalová síla a jemná motorika v porovnání se stavem před zahájením léčby kmenovými buňkami. Studie tedy ukazuje, že aplikace mezenchymálních kmenových buněk je bezpečná a lidem po poranění mozku může přinést zlepšení mozkových funkcí.

Zdroj: 10.4252/wjsc.v16.i6.641

09.07.2024 DH