Další aktuality

Bezpečnost a účinnost kmenových buněk v léčbě revmatoidní artritidy

Bezpečnost a účinnost kmenových buněk v léčbě revmatoidní artritidy

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění, které primárně postihuje a destruuje klouby. Zánět je však přítomný v celém těle. RA se běžně léčí léky snižujícími aktivitu imunitního systému, tj. potlačujícími zánět. Ale u některých pacientů, navzdory novým biologickým lékům, tato léčba selhává. Další možností by mohla být buněčná terapie. V této metaanalýze vyhodnocovali autoři výsledky studí, kterých se účastnilo celkem 358 pacientů. Zaměřili se na bezpečnost (výskyt nežádoucích účinků) a na přínosy léčby. V žádné z vybraných studií nebyly rozdíly ve výskytu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými mezenchymálními kmenovými buňkami a kontrolní skupinou na standardní léčbě. Hodnocení účinnosti na základě standardizovaných dotazníků, které se dotazují na kvalitu života, míru bolesti atd., ukázalo, že u pacientů s aplikovanými kmenovými buňkami došlo ke zmírnění obtíží, což je subjektivní prvek. Efekt se však projevil také v laboratorních výsledcích. U těchto pacientů byl zaznamenán pokles hladin zánětlivých parametrů (CRP a sedimentace). Vyhodnocení studií tedy ukazuje, že léčba RA mezenchymálními kmenovými buňkami je bezpečná a zdá se, že může přinášet benefity.

15.09.2023 DH

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284828