Související

Bezpečnost a účinnost intraartikulárního podání alogenních mezenchymálních buněk z placenty v léčbě osteoartritidy: pilotní studie

Bezpečnost a účinnost intraartikulárního podání alogenních mezenchymálních buněk z placenty v léčbě osteoartritidy: pilotní studie

Osteoartritida kolenního kloubu je degenerativní onemocnění přinášející pacientům mnohé limitace v běžném životě. Terapie kmenovými buňkami se zdá být slibným přístupem k léčbě osteoartritidy. Autoři zjišťovali jednak bezpečnost, a jednak účinnost intraartikulárního podání placentálních mezenchymálních kmenových buněk.

Byla vytvořena dvojitě zaslepená studie s 20 pacienty s osteoartritidou, kteří byli rozděleni do dvou skupin, tj. kmenové buňky vs. solný roztok. Hodnotil se KOOS (knee AO outcome score) dotazník, vizuální analogová škála, rozsah pohybů ROM (range of motion), byla provedena magnetická rezonance a krevní testy, a to po 2 a 24 týdnech od léčby. U 4 pacientů se po aplikaci objevila mírná efuze a bolest v koleni. Problémy však odezněly do 72 hodin. Při vyhodnocování stavu se prokázalo, že došlo ke zlepšení ROM a redukci bolesti.  Pacienti popisují zlepšení kvality života, zvýšení denní aktivity, možnost věnovat se sportu. Po 24 týdnech od léčby bylo zaznamenáno zlepšení stavu chrupavky, cca 10% zesílení.

Studií se podařilo prokázat, že jedna intraartikulárně podaná dávka mezenchymálních kmenových buněk může vést ke klinickému zlepšení po 24 týdnech od podání. Podání je bezpečné.

Zdroj: Cytotherapy