Další aktuality

Bezpečnost a účinnost kmenových buněk v léčbě starších slabších osob

Bezpečnost a účinnost kmenových buněk v léčbě starších slabších osob

Zdravé stárnutí je spojené s poklesem tělesných funkcí, ale nemusí se rozvinout frailty, neboli syndrom křehkosti, kdy pacient nemá dostatek vitality a síly, potřebuje pomoc svého okolí.

V této studii 110 osobám s frailty syndromem spojeným s věkem (věk 60 až 80 let) autoři podali kmenové buňky z pupečníkové krve nebo placebo. Účastníci byli sledováni po dobu šesti měsíců. Jejich stav se hodnotil po týdnu, a dále po dvou, třech a šesti měsících. U žádného účastníka se neobjevily závažnější nežádoucí účinky léčby. Co je však důležité, u osob s aplikovanými kmenovými buňkami došlo ke zlepšení zdravotního stavu. Došlo ke zmírnění bolestí, ale hlavně ke zvýšení fyzické kondice, např. se zlepšily síla úchopu, výsledky 4minutového testu chůze, testu sedání a vstávání (provádí se pětkrát), zkrátila se doba mezi zvednutím se a zahájením chůze atd. Navíc se zlepšila kvalita spánku a některé mozkové funkce. Laboratorní testy také ukázaly, že se snížily parametry spojené se zánětem, který se ve stáří objevuje a je poškozující.

Výsledky studie naznačují, že aplikace kmenových buněk z pupečníkové krve je bezpečná a může mít pozitivní efekt na starší křehké pacienty a zlepšit kvalitu jejich života.

doi: 10.1186/s13287-024-03707-2

 6.5.2024 DH