Další aktuality

Aplikace kmenových buněk předčasně narozenému dítěti

Aplikace kmenových buněk předčasně narozenému dítěti

Předmětem této studie byl chlapec, který se narodil ve 27. týdnu těhotenství a vážil 870 gramů. Musel být intubován a převezen na neonatologickou jednotku, kde byl napojen na plicní ventilaci. Během ní došlo ke vzniku plicního emfyzému, rozedmy plic. Ultrazvuk mozku prokázal výrazné krvácení do mozkové tkáně a komor. Chlapci byly sedmý den od porodu aplikovány mezenchymální kmenové buňky do průdušnice, do žíly a do mozkových komor. Neobjevily se žádná komplikace, které by bylo možné spojit s podáním kmenových buněk. Devátý den byl chlapec odpojen od invazivní ventilace. Vývoj dítěte i mozkové krvácení byly nadále monitorovány ultrazvukem a magnetickou rezonancí. Chlapec také prodělal nekrotizující zánět střev a sepsi a trpěl epileptickými záchvaty. Vyšetření ve 12 měsících ukázalo zmenšení mozečku a vznik cyst v předním mozku a další závažná poškození. Zajímavé však je, že ve 36 měsících byl chlapec váhou a délkou mezi 25. až 50. percentilem, obvod hlavičky byl v 25. percentilu a neurologické vyšetření neprokázalo závažné odchylky, pouze mírnou svalovou slabost v levé ruce. Zrak a sluch byly normální. Vývojové testy však prokázaly mírné zpoždění v učení, řeči a také v motorice, což bylo dáno slabostí levé ruky. Pokud si vezmeme statistiky, tak mnoho takto předčasně narozených dětí umírá, mnoho z nich má velmi závažné zdravotní komplikace, např. vznik hydrocefalu. To se v tomto případě nestalo. Zdá se tedy, že aplikace kmenových buněk by mohla být pro předčasně narozené děti prospěšná. Chlapec je stále sledován odborníky.

25.9.2023 DH

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08998280.2023.2255512