Související

Alogenní mezenchymální kmenové buňky získané z tukové tkáně v léčbě análních fistulí provázejících Crohnovu chorobu (11 případů)

Alogenní mezenchymální kmenové buňky získané z tukové tkáně v léčbě análních fistulí provázejících Crohnovu chorobu (11 případů)

Někteří pacienti s Crohnovou nemocí trpí análními fistulemi, které jsou často velmi špatně léčitelné. Možností je aplikace mezenchymálních kmenových buněk (MSC), a to i v případě, že předchozí terapie selhala.

Bylo popsáno jedenáct případů pacientů s komplexními perianálními fistulemi s neaktivní až mírně aktivní luminální nemocí a byl zjišťován léčebný efekt podání 120 milionů MSC z tukové tkáně. 

Průměrný věk pacientů byl 38,2 roků a fistulemi trpěli přibližně 7,8 roků. Jeden pacient byl léčen takrolimem a deset pacientů anti-TNF alfa terapií v posledních šesti měsících. Ani u jednoho pacienta nebyly v oněch 6 měsících léčeny fistule. Pacienti byli sledování 41,5 týdnů po aplikaci MSC. U osmi pacientů došlo v průběhu čtyř až šesti měsíců k plnému vyhojení fistulí. U třech pacientů došlo k selhání terapie MSC. U čtyř pacientů došlo k vytvoření perianálního abscesu, který musel být vydrénován. Jeden pacient prošel CMV virémií dva týdny po podání MSC, u jednoho pacienta se vyvinul nádor varlat do šestnácti týdnů po terapii. V těchto případech není jasná souvislost mezi terapií MSC a zdravotními obtížemi.

Léčba kmenovými buňkami se jeví jako účinná a bezpečná, je však nutné výsledky ověřit rozsáhlejší klinickou studií.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.15587