Další aktuality

Alogenní mezenchymální kmenové buňky jako léčba refrakterní lupusové nefritidy

Alogenní mezenchymální kmenové buňky jako léčba refrakterní lupusové nefritidy

Systémový lupus erythematodes je autoimunitní onemocnění, které se velmi negativně podepisuje na ledvinách. Dochází k zánětu ledvin, který poškozuje ledvinnou tkáň, což vede ke snížení funkce ledvin až k ledvinnému selhání. Lupusová nefritida se léčí léky tlumícími reakce imunitního systému. Existují i formy, které na tuto léčbu nereagují. Pro tento případ se autoři studie pokusili využít k léčbě mezenchymální kmenové buňky získané z tukové tkáně (MSC). MSC aplikovali 9 pacientům s potvrzenou lupusovou nefritidou nereagující na léčbu. Pacienti byli sledováni následujících 12 měsíců. U žádného pacienta se neobjevily nežádoucí účinky léčby MSC, byla tedy zcela bezpečná. Díky léčbě došlo k poklesu průniku bílkovin do moči (proteinurie). Rozdíl byl patrný již po měsíci (1800 na počátku vs. 1020). Další měsíce hodnoty dále klesaly. Během prvních třech měsíců došlo ke kompletní odpovědi na léčbu u 33,3 % pacientů, tj. proteinurie byla nižší než 0,5 g za 24 hodin, u 44,4 % pacientů došlo k částečné odpovědi, kdy se proteinurie snížila minimálně o 50 % oproti vstupní hodnotě. Společně se zlepšením funkce ledvin došlo také ke snížení aktivity onemocnění, ze 16 bodů na 6 po 6 měsících od léčby.

Transplantace MSC se ukázala i v tomto případě jako bezpečná, a navíc účinná. Může zmírnit poškození ledvin lupusem i nemoc samotnou.

DH 11.01.2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2452318621000507?via%3Dihub

Allogeneic adipose-derived mesenchymal stromal cell transplantation for refractory lupus nephritis: Results of a phase I clinical trial