Související

Alogenní kmenové buňky z pupečníku jsou v regeneraci chrupavky u osteoartritidy kolene řešené vysokou tibiální osteotomií efektivnější než aspirát kostní dřeně

Alogenní kmenové buňky z pupečníku jsou v regeneraci chrupavky u osteoartritidy kolene řešené vysokou tibiální osteotomií efektivnější než aspirát kostní dřeně

Mezenchymální kmenové buňky mají regenerační vlastnosti a jsou experimentálně či ve studiích využívány v terapii poškození chrupavky. V této studii autoři porovnávali účinnost alogenních, z pupečníku získaných mezenchymálních kmenových buněk (hUCB-MSCs) a koncentrátu aspirovaného z kostní dřeně (BMAC).

Celkem 150 mladých aktivních pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu prošlo vysokou tibiální osteotomií s mikrofrakturou. K chirurgickému zákroku jim byly aplikovány buď hUCB-MSCs nebo BMAC.

Výsledky byly hodnoceny po více než roce. Konečné vyhodnocení proběhlo u 42 pacientů s BMAC a u 32 pacientů po aplikaci hUCB-MSCs. Klinické parametry byly zlepšeny u všech pacientů. Snížila se bolestivost a zvýšila se pohyblivost kolenního kloubu. V těchto hodnotách nebyly rozdíly mezi oběma skupinami. Během artroskopie se zjistilo, že došlo ke zlepšení grade dle systému ICRS (International Cartilage Repair Society), který hodnotí tloušťku chrupavky, a to u pacientů s BMAC z 3,9 na 2,8, u pacientů s hUBC-MSCs z 3,9 na 2,0.

Studie tedy prokázala, že oba léčebné postupy vedou ke zlepšení stavu, ovšem aplikace hUBC-MSCs má lepší výsledky.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749-8063(21)00155-9